Monday, November 3, 2008

iman dan amal

Iman dan amal merupakan dua perkara yg beriringan dan tidak berpisah walaupun berbeza dari segi takrif kerana amal itu adalah hasil daripada iman dan iman pula tidak sempurna tanpa amal.

Bersatunya dua perkara ini berdasarkan firman Allah SWT yg bermaksud "Sesungguhnya orang-orang yg beriman itu adalah hanya mereka yg apabila disebut ALlah terasa gerunlah hati mereka dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan sahaja mereka bertawakkal. Mereka mendirikan solat, berbelanja daripada apa yg Kami beri rezeki kepada mereka. Mereka itulah orang beriman dengan sebenarnya" [surah An Anfal:2-4]

No comments: